Tasarım Yönetimi

Design Management

Tasarımla düşünme

Design thinking

İnsan merkezli tasarım

Human centered design

Kullanıcı deneyimi tasarımı

User experience design, UX design

Küçük, yeni büyük

Small is the new big

Ne kadar az o kadar çok

Less is more

Yeteri kadar iyi mükemmeldir

When good enough is perfect

Çakışan vizyon

Sharing vision

İcrada mükemmeliyet

Excellence in execution

Ürün arayüzün ta kendisidir

Your interface is your product

Her seferinde tek bir mesaj

One message at a time

Tutarlılık

Consistency

Geri bildirim ve performans

Feedback & Performance

Daha iyi müşteri deneyimi

Better customer experience

Daha fazla prototip

Prototype more

Kullanılabilirlik

Usability

Sürdürülebilirlik

Sustainability

Arayüz Olmak

Being an interface

Patern Tanıma

Pattern recognition

Yenilik

Innovation

Siz müşterinizle ilgilenmezseniz başkası ilgilenir

If you don't care about your customer, someone else will